You are here

PAimage_0.png

Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž je rozdelená do viacerých prioritných oblastí, ktoré sa propagujú prostredníctvom osobitných činností zameraných na komunikáciu a propagačných balíkov počas celého dvojročného cyklu kampane. Ide o nový prvok, ktorý má pokryť osobitné a relevantné témy týkajúce sa poškodení podporno-pohybovej sústavy, pričom ponúka širokú škálu zdrojov a materiálov, ktoré sa sprístupňujú a propagujú v súlade s týmto harmonogramom:

  • Prevencia – október až december 2020
  • Fakty a čísla – január až marec 2021
  • Chronické ochorenia – apríl až jún 2021
  • Sedavá práca júl až október 2021
  • Rozmanitosť zamestnancov – november 2021 až január 2022
  • Telepráca – február ž apríl 2022
  • Budúce generácie – máj až august 2022
  • Psychosociálne riziká – september až november 2022