You are here

Správy

18/11/2021

Nové dôkazy o vzťahu medzi psychosociálnymi faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

psychosocial-msd-220.jpg

Je známe, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy môžu byť spôsobené fyzickými faktormi, ako je dlhodobé sedenie a manipulácia s bremenami. Pri vzniku týchto poškodení však netreba podceňovať význam psychosociálnych faktorov, ako je nízky stupeň autonómie a nedostatočná komunikácia v práci.


Nový prehľad odbornej literatúry je zameraný príčinný vzťah medzi týmito rizikovými faktormi a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a diskutuje sa v ňom o dôležitosti prevencie a rehabilitácie. Vďaka odporúčaným osvedčeným postupom a úspešným stratégiám je tento prehľad relevantný pre zamestnancov a zamestnávateľov v každom odvetví.


Stiahnite si prehľad odbornej literatúry Súvislosť medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi v práci a výskytom a prevenciou poškodení podporno-pohybovej sústavy.


Pozrite si informačné zdroje o psychosociálnych rizikách súvisiacich s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.


Navštívte naše webové sídlo kampane Zdravé pracoviská, na ktorom sa dozviete viac o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy pri práci a môžete sledovať aktuálne informácie o udalostiach kampane.