You are here

Správy

23/02/2021

Zdravé pracoviská znižujú záťaž: Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy s novými spojencami

map europe 220.jpg

© Vector by www.freepik.es

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú aj naďalej najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou a na účely podpory ich prevencie agentúra EU-OSHA sa teší početnej účasti oficiálnych partnerov kampane, ako aj mediálnych partnerov pre kampaň na roky 2020 – 2022: Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Približne 60 % všetkých zamestnancov so zdravotným problémom súvisiacim s prácou za najvážnejší problém považujú poškodenia podporno-pohybovej sústavy, čo znamená, že práca v oblasti prevencie a zvyšovania informovanosti ešte ani zďaleka nie je dokončená. Z tohto dôvodu bude podpora zo strany nových oficiálnych partnerov kampane a mediálnych partnerov kľúčová, pokiaľ ide o pomoc pri prevencii a riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou prostredníctvom propagácie a výmeny osvedčených postupov.

Títo noví partneri – od medzinárodnej ergonomickej federácie, organizáciu pre vzdelávanie zamestnávateľov a medzinárodný odborový zväz hudobníkov až po spoločnosť poskytujúcu stavebné služby – majú spoločný cieľ urobiť z pracoviska bezpečnejšie miesto pre zamestnancov, a to prevenciou a riadením bezpečnostných a zdravotných rizík.

Ich podpora je neoceniteľná a výmenou za ňu získajú veľa výhod: väčšiu viditeľnosť, bezkonkurenčné príležitosti na vytváranie sietí, výsadný prístup k nástrojom a materiálom kampane a uznanie za spoluprácu s agentúrou EU-OSHA pri dosahovaní významného cieľa.

Vítame všetkých partnerov kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž!

Spoznajte oficiálnych partnerov kampanemediálnych partnerov

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž