You are here

Správy

24/10/2021

Posvieťme si na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou počas tohtoročného Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

eu-week-220-2.jpg

Predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou je úlohou nás všetkých! Agentúra EU-OSHA a jej partneri si pripomínajú Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (25. až 29. októbra) s bohatým programom.


Na území celej Európy i mimo nej prebiehajú podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a potrebe ich riadenia, ako aj na podporu kultúry prevencie rizík.


Úplný zoznam podujatí organizovaných počas Európskeho týždňa 2021 sa nachádza tu


Získajte viac informácií o tom, ako sa môžete zapojiť a začať vlastnú kampaň