You are here

Správy

09/02/2021

Fakty a číselné údaje o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou v databáze s možnosťou vyhľadávania

database 220.jpg

Chcete sa dozvedieť viac o prevalencii, príčinách alebo dôsledkoch porúch a poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? Naša databáza, ktorá je súčasťou osobitnej časti webstránky venovanej kampani Zdravé pracoviská zameranej na fakty a čísla, sa používa jednoducho a obsahuje veľké množstvo hesiel s informačnými zdrojmi.

Tieto zdroje, počnúc správami s analýzou údajov na vnútroštátnej aj únijnej úrovni po prípadové štúdie venované stratégiám prevencie a usmerneniam o odstránení rizík pre konkrétne sektory, sa nachádzajú v databáze s kľúčovými informáciami pre pracovníkov, zamestnávateľov a tvorcov politík, ktorí hľadajú aktuálne fakty a čísla o najbežnejšej chorobe súvisiacej s prácou v Európe.

Jednotlivé heslá možno filtrovať podľa krajiny, sektora, druhu rizika a ďalších kritérií — informácie teda nájdete úplne ľahko.

Vyhľadajte si fakty a čísla v našich zdrojoch databázy

Prezrite si prioritnú oblasť s faktmi a číslami webstránky venovanej kampani

Prečítajte si viac informácií o našej kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž