You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Zamestnanci

Iba dôstojné pracovné podmienky počas celého pracovného života umožňujú zdravé starnutie a odchod do dôchodku v dobrom zdraví. Udržateľný pracovný život okrem toho zabezpečí, že starší pracovníci môžu zostať v zamestnaní dlhší čas a svojimi skúsenosťami a znalosťami prispievať k pracovnej sile ako celku.

Zdroje zhromaždené na tejto stránke vám poskytnú viac informácií o otázkach týkajúcich sa starnutia a pracoviska. Takisto poukazujú na niekoľko spôsobov, akými možno riešiť problémové situácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, keď zamestnanci a zamestnávatelia spoločne pracujú na ich vyriešení.

 

Odporúčané zdroje pre vás

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie, ako je tá nasledujúca, poskytujú praktické príklady, ktoré ukazujú, ako vy ako zamestnanec alebo zástupca odborového zväzu môžete spolu so zamestnávateľom pracovať na vytvorení bezpečnejšieho, zdravšieho a spravodlivejšieho pracoviska pre zamestnancov každej vekovej kategórie.

14. 2. 2014

Opatrenia týkajúce sa seniorov v nemocnici Sv. Olava

Približne 20 % zamestnancov nemocnice Sv. Olava je starších ako 55 rokov a náklady na predčasný odchod do dôchodku sú vysoké – nemocnica si potrebovala ponechať čo najviac skúsených pracovníkov. V spolupráci so svojimi odborovými zväzmi a externými konzultantmi vypracovala politiku pre seniorov, ktorá osobám starším ako 55 rokov ponúka opatrenia, ako sú ďalšie dni dovolenky, odborná príprava a diskusie o pracovnej schopnosti.


Zobraziť viac

Prezrite si naše prípadové štúdie, kde nájdete množstvo nápadov na zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých, na veľkých aj malých pracoviskách.

Elektronický sprievodca

Náš elektronický sprievodca ponúka praktické usmernenie, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku v súvislosti s problematikou starnutia pracovnej sily. Skúma kľúčové otázky, navrhuje možnosti prístupu k problémom a poskytuje užitočné odkazy.

Ďalšie relevantné zdroje

Máme k dispozícii obrovské množstvo zdrojov o zdravom starnutí pri práci. Tu sú niektoré z nich: krátky, zábavný film, výber praktických nástrojov a materiálov kampane, ktoré vám môžu pomôcť pri zvyšovaní informovanosti a zmene správania na vašom pracovisku alebo pracovníkov, ktorých zastupujete.