You are here
European Working Conditions Survey

Európsky prieskum pracovných podmienok

Európsky prieskum pracovných podmienok, ktorý vykonáva nadácia Eurofound poskytuje prehľad pracovných podmienok v Európe, vrátane aspektov, ako sú vystavenie dymu, výparom, prášku alebo prachu, kontaktu s chemickými výrobkami a látkami, alebo expozície materiálom, ktoré môžu byť infekčné. Zobraziť viac