You are here
Classification and Labelling Inventory

Zoznam klasifikácie a označovania

V tejto databáze sa nachádzajú informácie o klasifikácii a označovaní oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia a dovozcovia. Nachádza sa v nej aj zoznam harmonizovaných klasifikácií a názvy harmonizovaných látok preložené do všetkých jazykov EÚ. Databáza, ktorú spravuje Európska chemická agentúra (ECHA), sa pravidelne aktualizuje o nové a aktualizované oznámenia. Zobraziť viac