You are here

Federation of the European Ergonomic Societies

Organizácia občianskej spoločnosti
Odborné, vedecké a technické činnosti
Federation of the Eu_ceo_2a842479-9d92-e411-80c3-005056ba4e5c.png
Michez BERNARD
President
Ergonomics can effectively contribute to the safe and healthy handling of dangerous substances
Programové vyhlásenie: 
To enhance the recognition of ergonomics, contributing to the economic development, to the quality of life, health and safety at work and to the social progress in Europe.
Záväzok našej kampane: 
Ergonomics can make the management of dangerous substances more safe and healthier by fitting tasks, jobs, tools, products, environments and work systems to the needs, abilities and limitations of workers.
Federation of the European Ergonomic Societies
Ardeystrasse 67.
44139
Nemecko
Všeobecný telefón: 
+33 6 08 75 49 36
Hlavný kontakt: 
Szabo GYULA
Zástupca pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
Szabo GYULA

Profily na sociálnych médiách