You are here

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”

Výskumná organizácia
Odborné, vedecké a technické činnosti
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”
Slovinsko
Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”
Jamova cesta 39
1000
Slovinsko
Hlavný kontakt: 
Gašper JUVANČIČ
Všeobecný telefón: 
+386 (01) 477 3224