You are here
Media Partners

Mediálni partneri kampane

Naši mediálni partneri s nami spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o témach kampane, pričom na reklamu a propagáciu kampane používajú rôzne dostupné prostriedky. Ide o exkluzívny tím novinárov a redaktorov z celej Európy, ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Partnerstvo je vyhradené pre médiá alebo periodiká, ktoré sú ochotné a schopné sa vo významnej miere zapojiť do kampane.

Staňte sa mediálnym partnerom kampane