You are here
27/11/2017

Informačný leták ku kampani

campaign-leaflet-1.jpg

Informačný leták ku kampani hovorí priamo k veci – je ideálny, ak chcete všeobecnému publiku vysvetliť, o čom táto kampaň je. Poskytuje sa v ňom prehľad základných informácií: prečo je kampaň taká dôležitá, kto sa na nej môže zúčastniť a ako sa možno zapojiť. Uvádzajú sa v ňom aj hlavné dátumy a odkazy na ďalšie informácie.