You are here

Zdroje kampane

Sprievodca kampaňou

Cover Campaign guide

V tomto sprievodcovi kampaňou agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022 sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa do kampane mohli zapojiť, vrátane dôležitých dátumov a odkazov na užitočné zdroje. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou postihujú zamestnancov v Európe mimoriadne často a pre zamestnávateľov by preto by ich prevencia a účinné riadenie mali patriť medzi najvyššie priority.

Sprievodca obsahuje prípadové štúdie a praktické odporúčania, pričom poukazuje na skutočnosť, že pri vytváraní silnej kultúry predchádzania rizikám zohráva kľúčovú úlohu spolupráca medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Zameriava sa aj na význam včasnej intervencie a pomoci zamestnancom s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy pri návrate do práce a zároveň ponúka odpovede na otázky, kto je obzvlášť ohrozený a prečo je dôležité podporovať zdravú podporno-pohybovú sústavu od útleho veku.