You are here

Studii de caz

Germania: O abordare sistematică a prevenirii AMS

19/03/2020 Tip: Studii de caz 10 pagini

Acest studiu de caz evidențiază abordarea holistică a Germaniei privind afecțiunile musculo-scheletice (AMS), sprijinită de un cadru juridic cuprinzător. AMS reprezintă cea mai frecventă cauză a absenței la locul de muncă în Germania, iar prevenirea lor este una dintre prioritățile Strategiei germane comune în domeniul securității și sănătății în muncă.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a acestei strategii implică mai multe părți interesate — guvernul federal, statele federale și companiile de asigurări în caz de accident, precum și asociațiile profesionale, experți în domeniul securității și medicii specializați în medicina muncii — permițând o abordare multidimensională bazată pe colaborare. Legea privind asistența medicală preventivă oferă un temei juridic solid pentru o astfel de colaborare și recunoaște necesitatea de a integra activitățile care vizează îmbunătățirea sănătății nu numai la locul de muncă, ci și în locurile în care oamenii trăiesc și învață.

  • Descărcați în: