You are here

Publicații

Factsheet 73 - Pericolele şi riscurile asociate cu manipularea manuală a maselor la locul de muncă

03/07/2007 Tip: Fișe informative 2 pagini

Manipularea manuală a maselor (MMM) reprezintă oricare dintre următoarele activităţi desfăşurate de către unul sau mai mulţi lucrători: ridicarea, susţinerea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase; aceasta poate fi animată (o persoană sau un animal) sau neanimată (un obiect). Deşi a scăzut în ultimul timp, procentul lucrătorilor din UE-25 care declară că efectuează operaţii de purtare sau de deplasare a maselor grele rămâne foarte ridicat (34,5 %), ajungând la 38,0 % în UE-10.