You are here

Studii de caz

ErgoKita: un exemplu de intervenție ergonomică în sectorul educației

18/03/2020 Tip: Studii de caz 14 pagini

Acest document de dezbatere examinează proiectul ErgoKita, care a analizat factorii de risc pentru afecțiuni musculo-scheletice (AMS) la educatoarele/educatorii din grădinițe, precum și efectele unei intervenții. Proiectul a început cu măsurarea activităților fiziologice, printre care posturi incomode, precum poziția șezând și ridicările, și a inclus furnizarea de echipamente ergonomice.

Mobilierul proiectat pentru adulți și nu numai pentru copii a promovat sănătatea lucrătorilor. Participarea lucrătorilor la procesul de luare a deciziilor a încurajat implicarea și a sporit gradul de sensibilizare, schimbându-le comportamentul atât în afara locului de muncă, cât și la locul de muncă. Abordarea ergonomică participativă este aplicată cu succes în multe sectoare, iar intervenția poate fi transpusă la alte grădinițe și la alte țări.

  • Descărcați în: