You are here

Publicații

E-fact 38: Echipamentul, uneltele de lucru şi responsabilii cu curăţenia

17/10/2008 Tip: Fișe informative 11 pagini

Acest buletin informativ vizează informarea angajatorilor, a responsabililor, lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora, mai ales a persoanelor implicate în cadrul activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), în legătură cu pericolele pe care le presupune activitatea de curăţenie şi de prevenire a rănirii responsabililor cu curăţenia. Ar trebui observat faptul că, deoarece responsabilii cu curăţenia lucrează în toate tipurile de locuri de muncă, nu este posibilă acoperirea tuturor problemelor care apar. Cititorii ar trebui să verifice legislaţia relevantă din propriile lor state membre şi, în cazul în care au dubii, vor căuta asistenţă suplimentară din partea organismelor relevante.