You are here

Instrumente practice și ghiduri

Statele membre, instituțiile europene, asociațiile de întreprinderi, partenerii sociali și ceilalți actori au elaborat o serie de instrumente și documente de orientare pentru a sprijini întreprinderile să realizeze evaluări ale riscurilor cuprinzătoare și eficace. Aceste instrumente reprezintă o gamă largă de abordări pentru gestionarea eficace a substanțelor periculoase. Acestea vizează adesea operațiuni specifice de lucru, cum ar fi umplerea și pomparea de lichide sau procesele de sudare. Alte surse oferă o prezentare generală cuprinzătoare a unui anumit grup de substanțe, cum ar fi substanțele sensibilizante, sau evidențiază riscurile tipice în anumite sectoare.

În plus, majoritatea acestor instrumente sprijină evaluarea de înaltă calitate a riscurilor, însă includ și soluții bune și practice, explicând modul în care se pot diminua riscurile în situații de lucru obișnuite care implică expunerea la substanțe periculoase. Există, de asemenea, instrumente menite să sprijine anumiți actori, cum ar fi inspectorii de muncă, întreprinderile mici și mijlocii și reprezentanții lucrătorilor, printre mulți alții. În concluzie, este util să explorați site-ul pentru a afla mai multe despre sprijinul oferit.