You are here
Legislation

Legislație

Există o legislație în vigoare care protejează lucrătorii din UE de efectele dăunătoare ale substanțelor periculoase. Există resurse disponibile care să vă ajute să înțelegeți această legislație și să o puneți în practică. Vă prezentăm câteva dintre cele mai relevante acte legislative ale UE și unde puteți găsi mai multe informații și îndrumări cu privire la aplicarea acesteia la locul dumneavoastră de muncă.

Legislația UE privind securitatea și sănătatea în muncă care se axează în special pe protejarea lucrătorilor împotriva substanțelor periculoase include:

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locul lor de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnologice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Alte orientări și regulamente includ Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP). Produsele chimice trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol. Furnizorul trebuie să pună la dispoziție fișele cu date de securitate pentru fiecare produs chimic. Această fișă cu date de securitate conține informații despre proprietățile substanțelor, pericole, măsurile de precauție privind depozitarea și manipularea, măsurile adecvate de prevenire a riscurilor și utilizările interzise.

Resurse recomandate pentru dumneavoastră