You are here

Publicații

Afecțiuni musculoscheletice și factori de risc psihosocial la locul de muncă – analiza statistică a datelor cuprinse în sondajul efectuat la nivelul UE

10/12/2021 Tip: Rapoarte 113 pagini

Acest raport prezintă un cadru conceptual pentru a explica factorii de risc asociați locului de muncă în cazul afecțiunilor musculoscheletice (AMS) și al stării psihice de bine. Raportul analizează datele din cel mai recent Sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS) și în Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) pentru a explora modul în care caracteristicile locului de muncă al lucrătorilor individuali (cum ar fi factorii biomecanici și psihosociali), securitatea în muncă la nivelul întreprinderii și practicile de gestionare a sănătății sunt legate de afecțiunile musculoscheletice și de bunăstarea la locul de muncă.


Constatând că unii factori psihosociali au o influență puternică asupra AMS și a stării de bine, raportul oferă recomandări și evidențiază necesitatea efectuării unor evaluări cuprinzătoare ale riscurilor, pentru a reduce la minimum rezultatele negative asupra sănătății la locul de muncă.

  • Descărcați în: