You are here

Categorii specifice

Forța de muncă europeană este diversă – la fel și nevoile lucrătorilor care o compun. Locurile de muncă sănătoase recunosc aceste nevoi specifice la evaluarea riscurilor și la aplicarea de strategii preventive.

Printre categoriile cele mai predispuse la risc din cauza substanțelor periculoase sunt femeile, lucrătorii tineri, lucrătorii migranți și lucrătorii temporari. Cauza poate fi lipsa de experiență sau de informații, o mai mare vulnerabilitate din punct de vedere fizic, schimbarea frecventă a locului de muncă sau lucrul în sectoare în care problema este puțin cunoscută.

Ghidurile, studiile de caz și exemplele de bune practici culese de noi ilustrează moduri în care pot fi gestionate nevoile specifice ale categoriilor predispuse acestui risc la locul dumneavoastră de muncă.