You are here

Date și cifre

În pofida legislației menite să protejeze lucrătorii, la multe locuri de muncă din UE substanțele periculoase reprezintă încă un risc considerabil pentru sănătate. Potrivit rapoartelor, la 38 % din locurile de muncă sunt prezente substanțe periculoase, iar în anumite sectoare proporția se ridică la aproape două treimi. Substanțele periculoase cauzează o mare parte din bolile profesionale, unele categorii de lucrători fiind deosebit de sensibile la acest risc. Un motiv de îngrijorare deosebită este expunerea la substanțe cancerigene la locul de muncă, aceasta ducând la 80 000 de decese și la costuri de 2,4 miliarde EUR în fiecare an.

Aceste date și cifre ilustrează doar parțial natura și amploarea problemei. Veți afla mai multe din rapoartele, fișele informative și infograficele noastre.