You are here
Managing nanomaterials in the workplace

Gestionarea nanomaterialelor la locul de muncă

Aflați mai multe despre expunerea la nanomateriale la locul de muncă. Secțiunea web a EU-OSHA dedicată SSM și nanomaterialelor, acele particule minuscule, de până la 10 000 de ori mai mici decât firul de păr uman și invizibile pentru ochiul uman. Aceasta conține informații de bază pentru cei care nu dețin poate cunoștințe tehnice aprofundate asupra problemei și care pot contribui la asigurarea respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) atunci când lucrează cu nanomateriale. Vedeți mai mult