You are here
Infosheet Legislative framework

Fișă informativă: Cadrul legislativ cu privire la substanțele periculoase la locul de muncă

Fișa informativă prezintă cadrul legislativ al Uniunii Europene cu privire la substanțele periculoase la locul de muncă, cu accent special pe trei directive europene: Directiva-cadru SSM, Directiva privind agenții chimici (CAD) și Directiva privind substanțele cancerigene și mutagene (CMC). Sunt schițate șapte etape către prevenirea riscurilor și se furnizează o serie de instrumente electronice interactive gratuite pentru o evaluare mai ușoară a riscurilor, de exemplu OiRA. De asemenea, sunt prezentate principiul STOP, ierarhia prevenției și măsurile de luat după identificarea pericolului. Vedeți mai mult