You are here
Guidance for national labour inspectors

Orientări pentru inspectorii de muncă naționali

Acest document de orientare se adresează inspectorilor de muncă naționali. Acesta oferă informații generale privind siliciul cristalin alveolar (SCA) prezent pe șantiere, riscurile pentru sănătate, cadrul de reglementare și măsurile de control, precum și o serie de fișe de sarcini legate de siliciul cristalin alveolar. Sunt recomandate măsuri posibile în cazul în care se depistează un potențial risc pentru sănătate de nivel mare, mediu sau mic provocat de siliciul cristalin alveolar, în funcție de amploarea și nivelul controalelor introduse de angajator la momentul inspecției. Vedeți mai mult