You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Factori de decizie

Strategia Europa 2020 consideră schimbările demografice ca fiind una dintre provocările majore cu care se confruntă Europa. După cum se subliniază în strategie, mediul de lucru sigur și sănătos joacă un rol esențial în creșterea potențialului și angajamentului forței de muncă, precum și a competitivității întreprinderii. Întrucât marea majoritate a populației din Europa lucrează în întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și în microîntreprinderi, sprijinul acordat întreprinderilor mai mici este esențial pentru a soluționa problemele legate de îmbătrânirea forței de muncă, precum și pentru a combate discriminarea. Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 vizează încurajarea factorilor de decizie în vederea soluționării dificultăților legate de îmbătrânirea în condiții bune de sănătate la locul de muncă.

Proiectul-pilot al Parlamentului European intitulat „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă”, finanțat de Comisia Europeană, a avut drept scop să analizeze politicile și strategiile existente și să îmbunătățească punerea lor în aplicare, să sprijine schimburile de bune practici și să contribuie la elaborarea politicilor viitoare în contextul îmbătrânirii forței de muncă. Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 intenționează să aducă în prim-plan aceste constatări și să promoveze schimbarea, precum și să crească gradul de sensibilizare al populației cu privire la politicile și resursele deja existente pe tot teritoriul Europei.

 

Resurse recomandate pentru dumneavoastră

Proiectul Parlamentului European: „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă”

Scopul proiectului-pilot al Parlamentului European intitulat „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă” a fost de a analiza politicile și strategiile existente și de a îmbunătăți punerea lor în aplicare, de a sprijini schimburile de bune practici și de a contribui la elaborarea politicilor viitoare în contextul îmbătrânirii forței de muncă. Proiectul-pilot a demarat în iunie 2013 și s-a derulat până la sfârșitul anului 2015. În cadrul proiectului au fost întocmite o serie de rapoarte:

  • SSM și lucrătorii vârstnici;
  • SSM, genul și lucrătorii vârstnici;
  • Readaptarea
  • Analiza a 30 de rapoarte la nivel de țară
  • Raportul final al proiectului.

Vizitați pagina dedicată proiectului de pe site-ul EU-OSHA

Alte resurse relevante

Sunt disponibile, de asemenea, studii de caz și instrumente practice care prezintă unele dintre abordările adoptate în țări din întreaga Europă. Acestea se referă în special la unele inițiative și resurse care au adus beneficii IMM-urilor și angajaților acestora.