You are here
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

Sondajul european al întreprinderilor privind riscurile noi și emergente

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) realizat de EU-OSHA este un sondaj amplu care examinează modul de gestionare a riscurilor privind securitatea și sănătatea la locurile de muncă din Europa. Dintre cele peste 30 de întrebări adresate, unele se referă la probleme legate de substanțele chimice sau biologice prezente la locul de muncă sub formă de lichide, fum sau praf și la modul în care acest risc potențial este gestionat în cadrul organizațiilor. Vedeți mai mult