You are here
Dangerous substances and vulnerable groups

Substanțele periculoase și grupurile vulnerabile

OSHwiki, enciclopedia colaborativă on-line a informațiilor exacte și fiabile privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), analizează subiectul substanțelor periculoase din perspectiva grupurilor vulnerabile de lucrători. Acest articol examinează motivele pentru care anumite grupuri de lucrători pot prezenta un risc mai mare de expunere la substanțe periculoase la locul de muncă. Articolul vizează lucrătorii noi, lucrătorii tineri, lucrătorii migranți și lucrătorii cu anumite afecțiuni medicale. Articolul oferă informații despre precauțiile suplimentare care sunt necesare pentru a se asigura realizarea unui control adecvat al expunerii pentru aceste grupuri. Sunt incluse și unele informații privind legislația UE relevantă. Vedeți mai mult