You are here
Classification and Labelling Inventory

Inventarul de clasificare și etichetare

Această bază de date conține informații primite de la producători și importatori privind clasificarea și etichetarea substanțelor notificate și înregistrate. Acesta include, de asemenea, lista clasificărilor armonizate și denumirile substanțelor armonizate traduse în toate limbile UE. Baza de date, gestionată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), este reînnoită periodic cu notificări noi și actualizate. Vedeți mai mult