You are here

Filmer

Målet med 2016–2017 års kampanj för ett hälsosamt arbetsliv är att främja ett hållbart arbetsliv för alla arbetstagare, från det att de först kommer in på arbetsmarknaden och fram till pensioneringen. Att hantera de arbetsmiljörisker som är kopplade till Europas åldrande befolkning innebär flera utmaningar och möjligheter. Titta på vår film så får du veta mer, och dela den gärna för att sprida budskapet till ännu fler.  

 

Napo är namnet på hjälten i en rad animerade filmer som tagits fram för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Filmerna är ett perfekt sätt att sprida kunskap om grundprinciperna för arbetsmiljöarbete på ett engagerande och informellt sätt. Eftersom alla filmer i serien har ett universellt ordlöst språk kan alla tittare förstå dem.

I den här Napo-filmen tas flera arbetsmiljöaspekter mot bakgrund av en åldrande arbetskraft upp. Filmen visar hur en anställd kan påverkas av och reagera inför dessa. Liksom i de övriga filmerna i serien hjälper Napo till att identifiera risker och kommer med praktiska lösningar och förslag till förbättringar.