You are here
05/10/2016

Kvinnor och den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt – Informationsblad

Info sheets
77847-0.jpg

Det här informationsbladet bygger på en översikt och innehåller de viktigaste slutsatserna när det gäller kvinnor, arbetsmiljö och hållbart arbete mot bakgrund av en åldrande arbetskraft.

Det belyser åldersrelaterade skillnader mellan män och kvinnor – både biologiska och socialt konstruerade – och hur dessa kan hanteras i förhållande till arbetsmiljön. I informationsbladet förespråkas en strategi för att skapa ett hållbart arbetsliv för kvinnor och män. Där betonas också betydelsen av att beakta ålder och kön i riskbedömningar för att hantera jämställdhet på arbetsplatsen och främja fördelarna med mångfald i arbetsmiljöstrategier.