You are here
17/04/2012

Arbetstagarmedverkan för bättre arbetsmiljö – en praktisk vägledning

Rapporter
43350-0.jpg

Arbetstagarna har ofta ingående kunskap om sitt arbete och om hur det kan göras säkrare. Vägledningen visar hur denna kunskap kan hjälpa arbetstagarna att aktivt samarbeta med cheferna för att förbättra arbetsmiljön. Den behandlar arbetstagarnas, arbetstagarrepresentanternas och arbetsgivarnas roller, ansvar och rättsliga skyldigheter. Det ges konkreta exempel på vad alla parter kan göra för att på ett meningsfullt sätt förbättra arbetsmiljön. Här fi nns också en användbar checklista som arbetstagarna och deras representanter kan gå igenom för att minska riskerna så gott de kan.

Sammanfattning och resurser