You are here
17/04/2012

Ledningens ledarskap inom arbetsmiljöfrågor – En praktisk handledning

Rapporter
43387-0.jpg

Säkra och hälsosamma arbetsplatser hjälper företag och organisationer att lyckas och att växa och är också bra för samhället i stort. I den här handledningen får företagsledare praktisk information om hur arbetsmiljön kan förbättras genom eff ektivt ledarskap, arbetstagarnas medverkan och löpande utvärdering och granskning, för att på så sätt göra företag och organisationer säkra och hälsosamma för alla. En diagnostisk kontroll ger en uppfattning om nivån på det förebyggande arbetet i företaget och stimulerar till förbättring.

Sammanfattning och resurser