You are here
researchers2-1920x589px.jpg

Forskare

Hur ska arbetstagare, arbetsgivare och deras representanter, beslutsfattare och regeringar, i takt med att Europas befolkning åldras, samarbeta på bästa sätt för att säkerställa att arbetstagare får ett långt och hälsosamt arbetsliv? Vilka faktorer främjar eller motverkar ett hälsosamt och produktivt arbetsliv? Det här är några av de viktigaste frågorna för dagens forskare inom arbetsmiljöfrågor, framför allt med tanke på att det har visat sig att arbete under rätt omständigheter kan vara gynnsamt för hälsan.

Europaparlamentets pilotprojekt ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” är en viktig källa till ny forskning på detta område. Nedan finns länkar till rapporterna från projektet och till flera dagsaktuella publikationer från EU-Osha.

> Bli en OSHwiki-författare

Rekommenderade resurser för dig

Publikationer

EU-Osha publicerar en stor mängd forskning som kan laddas ned kostnadsfritt. I rapporten nedan undersöks exempelvis en nyckelfråga när det gäller Europas åldrande arbetskraft.

Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – landrapporter

I landrapporterna undersöks EU-medlemsstaternas och Eftaländernas riktlinjer, strategier och program för att hantera de utmaningar som en åldrande arbetskraft innebär för arbetsmiljö och andra politikområden som påverkar arbetsmiljön. Även riktlinjer, strategier och program kopplade till rehabilitering/återgång till arbete tas upp.  


Se mer

I vårt omfattande utbud av publikationer behandlas all tänkbar information som behövs för att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen när det gäller demografiska förändringar och hälsosamt åldrande.

Europaparlamentets projekt: ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”

En 2–3 meningar lång presentation av utmärkelsesystemet anpassad till arbetsgivarnas behov:

Europaparlamentets projekt: ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar”

Det övergripande målet med Europaparlamentets pilotprojekt ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” var att informera om den politiska utvecklingen på området. Projektet inleddes i juni 2013 och pågick till slutet av 2015. Inom ramen för projektet utarbetades rapporter om arbetsmiljöfrågor och äldre arbetstagare, om arbetsmiljöfrågor, kön och äldre arbetstagare och om rehabilitering. Dessutom genomfördes en analys av 32 landrapporter och en slutrapport om projektet utarbetades.

> Besök projektsidan på EU-Oshas webbplats


Andra relevanta resurser

EU-Osha har sammanställt en rad olika fallstudier och verktyg för att visa några av de strategier som har tillämpats för att ta itu med problem som rör Europas åldrande arbetskraft i praktiken.