You are here

Publikationer

Om du vill veta mer om ett särskilt ämne hittar du information här. Du har tillgång till en rad olika resurser med alltifrån snabba översikter till ingående granskningar. Alltifrån de rapporter som tagits fram inom ramen för Europaparlamentets pilotprojekt ”Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar” till högaktuella studier av särskilda sektorer, grupper av arbetstagare eller risker samt faktablad där viktiga frågor sammanfattas finns tillgängliga. 

15/10/2007
cover_image.jpeg

Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common work-related health problem in Europe. Tackling MSDs means taking action in the workplace. First, there are preventative steps that have to be taken. But for workers who already have MSDs, the challenge is to maintain their employability, keep...Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på
06/09/2007
45597-0.jpg

Belastningsbesvär är det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i Europa. Det krävs åtgärder på arbetsplatsen för att komma till rätta med belastningsbesvär. För det första krävs det förebyggande åtgärder. Men när det gäller de arbetstagare som redan lider av belastningsbesvär gäller det att...Se mer

PDF Faktablad Ladda ner på
17/04/2012
43387-0.jpg

Säkra och hälsosamma arbetsplatser hjälper företag och organisationer att lyckas och att växa och är också bra för samhället i stort. I den här handledningen får företagsledare praktisk information om hur arbetsmiljön kan förbättras genom eff ektivt ledarskap, arbetstagarnas medverkan och...Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på
17/04/2012
43350-0.jpg

Arbetstagarna har ofta ingående kunskap om sitt arbete och om hur det kan göras säkrare. Vägledningen visar hur denna kunskap kan hjälpa arbetstagarna att aktivt samarbeta med cheferna för att förbättra arbetsmiljön. Den behandlar arbetstagarnas, arbetstagarrepresentanternas och...Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på

Tillgängliga publikationer

03/11/2016
77736-0.jpg

Det här informationsbladet ger en kort sammanfattning av rapporten om resultaten av ett treårigt pilotprojekt som initierats av Europaparlamentet och leds av EU-Osha, om de utmaningar inom arbetsmiljö som en åldrande arbetskraft innebär.

Resultatet baseras på översyner av åldrande och...Se mer

PDF Info sheets Ladda ner på
11/10/2016
77772-0.jpg

Mot bakgrund av den åldrande arbetskraften ger rapporten en överblick över de metoder som tillämpas för rehabilitering och återgång till arbete i hela Europa. Här analyseras faktorer som påverkar huruvida system för rehabilitering och återgång till arbetet utarbetas och genomförs i olika länder...Se mer

PDF Info sheets Ladda ner på
11/10/2016
77801-0.jpg

Här hittar du en kort sammanfattning av EU-Oshas analysrapport om politik och åtgärder inom EU och på nationell nivå, för att hantera frågor som uppstår i samband med en åldrande befolkning. I sammanfattningen redogörs kortfattat för faktorer som påverkar politikutvecklingen...Se mer

PDF Info sheets Ladda ner på
05/10/2016
77847-0.jpg

Det här informationsbladet bygger på en översikt och innehåller de viktigaste slutsatserna när det gäller kvinnor, arbetsmiljö och hållbart arbete mot bakgrund av en åldrande arbetskraft.

Det belyser åldersrelaterade skillnader mellan män och kvinnor – både...Se mer

PDF Info sheets Ladda ner på

Pages

Andra relevanta publikationer på Engelska

08/09/2017
77811-0.jpg

The economic advantages of occupational safety and health have never been more apparent. New estimates from an international project show that work-related accidents and illnesses cost the EU at least EUR 476 billion every year. The cost of work-related cancers alone amounts to EUR 119.5 billion...Se mer

PDF Diskussionsunderlag Ladda ner på
29/06/2017
77548-0.jpg

I denna rapport belyses olika utmaningar i samband med en åldrande arbetskraft och innovativa lösningar diskuteras. Rapporten är ett samarbete mellan EU-Osha, Cedefop, EIGE och Eurofound där EU-Osha fungerat som samordnare. Var och en av EU-byråerna har riktat in sig på olika...Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på
07/11/2016
76185-0.jpg

Sammanfattningen baseras på rapporten om de viktigaste resultaten av ett treårigt pilotprojekt som initierats av Europaparlamentet och leds av EU-Osha, om de utmaningar inom arbetsmiljö som en åldrande arbetskraft innebär.

Resultatet baseras på översyner av åldrande och arbetsmiljö,...Se mer

PDF Rapporter Ladda ner på

Pages