You are here

Press

Allt du kan tänkas behöva för att rapportera om kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet hittar du här.

De senaste pressmeddelandena finns tillgängliga och du kan även ladda ned en stor mängd mediematerial. Här hittar du även kontaktuppgifter till EU-Oshas mediegrupp om du har någon fråga eller något förslag.

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.
21/11/2017

Ledande europeiska arbetsmiljöexperter samlas i dag i Bilbao i Spanien för Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) toppmöte för ett hälsosamt arbetsliv. Toppmötet är det sista evenemanget i den mycket lyckade kampanjen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som har som mål att främja hållbart arbete i samband med Europas åldrande arbetskraft.

Över 350 delegater, bland dem politiska beslutsfattare, företrädare för arbetsmarknadens parter, kampanjpartner, tjänstemän från Europeiska kommissionen, arbetsmiljöexperter och andra viktiga intressenter diskuterar framgångar och lärdomar från den tvååriga kampanjen och utbyter bästa praxis för ett hållbart arbetsliv. Deltagarna firar också den...Se mer
06/11/2017

De gemensamma vinnarna av den bästa filmen om ämnet arbete är Lewis Wilcox för ”Before the bridge” (USA) och Tuna Kaptan för ”Turtle shells” (Tyskland). Priserna presenterades av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) vid Leipzigs sextionde internationella festival för dokumentärfilm och animerad film (DOK Leipzig).

Den vinnande filmen ”Before the bridge” av Lewis Wilcox väcker medvetenhet om hur automatisering kommer att påverka mänsklighetens framtid. Juryn kommenterade filmen: ”Snabba tekniska och sociala förändringar i världen påverkar oss alla och vår vision om framtidens arbete”. Den andra vinnaren ”Turtle shells” av Tuna Kaptan är en film med flera...Se mer
23/10/2017

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) inleder Europeiska arbetsmiljöveckan i dag. Till och med den 27 oktober kan företag, arbetsmiljöexperter och arbetstagare träffas och utbyta bästa metoder för hållbart arbete och sunt åldrande som en del av kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Att främja sunda och säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet är avgörande för att upprätthålla Europas arbetskraft. För närvarande slutar arbetstagarna att arbeta vid i genomsnitt 61 års ålder – vilket är mycket yngre än den genomsnittliga pensionsålder (65 år) som många EU-medlemsstater har fastställt. [1] ”Tidigare i år lanserade Europeiska...Se mer
26/04/2017

Som upptakt inför Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april hålls utdelningsceremonin för priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv i Valletta i Malta. Prisceremonin arrangeras av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och visar upp framgångsrika åtgärder som vidtagits av organisationer i Europa för att göra arbetsplatserna säkrare och hälsosammare för arbetstagare av alla åldrar – och därmed produktivare.

Det maltesiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd står värd för utdelningsceremonin för priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv den 26 april 2017. Evenemanget är en del av trepartskonferensen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för att skydda sårbara grupper . Tävlingen, som är en viktig del av...Se mer
20/01/2017

Projektet "Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla åldrar" undersöker demografiska trender, utmaningar och befintliga strategier och politik för säkert och hälsosamt åldrande på arbetsplatsen. Resultaten finns nu på nätet och kan enkelt nås med hjälp av ett användarvänligt interaktivt visningsverktyg.

 

År 2040 kommer nära 27 procent av EU:s befolkning att vara över 65 år (Eurostat 2014). Detta får allvarliga konsekvenser för arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort. Målen för det treåriga projektet, som Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) genomfört på begäran av Europaparlamentet, var att undersöka äldre arbetstagares säkerhet och...Se mer
11/11/2016

"Att vara lärare" (Zwischen den Stühlen), regisserad av Jakob Schmidt från Tyskland, har vunnit Ett hälsosamt arbetslivs filmpris detta år. Priset delas ut av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) till den bästa arbetsrelaterade dokumentärfilmen vid Leipzigs internationella festival för dokumentärfilm och animerad film (DOK Leipzig). Filmen handlar om de utmanande arbetsförhållandena för unga lärare. 

 

"Att vara lärare" (To Be a Teacher) berättar den känsloladdade historien om tre unga lärare och deras första tjänstgöringsår i skolmiljön, en period som kallas ”Referendariat” på tyska. Under den här tiden inser de att deras studier inte alls har förberett dem på vad det innebär att ha ett av samhällets mest ansvarsfulla och viktiga arbeten. En...Se mer
24/10/2016

I dag inleds 2016 års Europeiska arbetsmiljövecka (24–28 oktober) – en avgörande del i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Genom hundratals evenemang som kommer att anordnas runt om i Europa under den här veckan vill Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och dess partnernätverk lyfta fram vikten av att skapa en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

År 2030 förväntas arbetstagare i åldern 55 och äldre att utgöra 30 procent eller mer av den totala arbetskraften i många EU-länder. Detta skapar utmaningar för anställda, arbetsgivare och företag. Med en åldrande befolkning och befolkningstal som minskar är det mycket viktigt att skapa säkra och sunda arbetsförhållanden för alla genom hela...Se mer
21/06/2016

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har bekräftat den första gruppen av officiella kampanj- och mediepartner som deltar i 2016–2017 års EU-omfattande kampanj, En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Nätverket av officiella kampanjpartner består av europeiska och internationella företag och organisationer som företräder en rad olika sektorer, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, teknikplattformar, icke-statliga organisationer och multinationella företag. Mediepartner i kampanjen har också gått med för att hjälpa till att öka medvetenheten via sina publikationer och på nätet.

Kampanjen är inriktad på ett hållbart arbetsliv mot bakgrund av Europas åldrande arbetskraft. Ett huvudbudskap i kampanjen är förebyggande genom hela arbetslivet med riskbedömning som grund för att förebygga olyckor och sjukdom på arbetsplatsen, i kombination med rehabilitering, återgång till arbetet och livslångt lärande. Dr Christa Sedlatschek,...Se mer
15/04/2016

Tillsammans med Europeiska arbetsmiljöbyrån och det nederländska ordförandeskapet har EU-kommissionen i dag inlett EU-kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, som ska pågå i två år.Det är världens största kampanj på det här området. Kampanjen är inriktad på hållbart arbete och säkra och sunda arbetsplatser i samband med en åldrande arbetskraft. Den fungerar också som en påminnelse om att dagens yngre arbetstagare är morgondagens äldre.

Kampanjen riktar sig till europeiska företag (både privata och offentliga) och belyser behovet av att främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande genom hela arbetslivet. Genom att göra det värnar företagen om sina medarbetares hälsa, både före och efter pensionen, och gynnar dessutom sin egen produktivitet. Kommissionär Marianne Thyssen...Se mer