You are here

Praktiska verktyg och vägledning

Det kan te sig besvärligt att ta itu med de frågor som är förknippade med en åldrande arbetskraft – i frågor som rör alltifrån hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen till policy för återgång till arbetsplatsen och mångfaldshänsyn vid riskbedömning – men det finns resurser som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Här presenterar vi några praktiska verktyg och vägledning som utvecklats på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå för att hjälpa organisationer, framför allt små och medelstora företag, att på ett framgångsrikt sätt hantera en åldrande arbetskraft och vidta positiva åtgärder för att minimera riskerna, även med begränsad budget.

Det finns inga resultat som motsvarar din sökning.

Andra relevanta verktyg på Engelska

Towards a crown plan: route map for a successful third career stage

The objective of the ‘Kroonplan’ (or crown plan) is to involve employers and employees in small and medium-sized enterprises in making the working phase leading up to (pre)retirement as enjoyable and productive as possible. The route map requires active reflection on the part...Se mer

Land: 
  • Nederländerna
Uppgiftslämnare: 
StAZ (Servicepunt Arbeidsmarkt mkb — Service point Labour market mkb)
Typ: 
  • Route map/action plan

With age, with advantages — workshops for employers

This project involves both workshops and good practice guidance. Its aim was to raise awareness and improve practical knowledge among employers and human resources managers about managing older workers. It is divided into three modules: ‘age management — the strategy of a successful company’, ‘...Se mer

Uppgiftslämnare: 
Polish Agency for Enterprise Development, in collaboration with the University of Warsaw (with financial support of the EU)
Typ: 
  • Workshops/good practice guidance

Occupational rehabilitation, guidance, training and employment for people with disabilities

This guidance document aims to encourage social and labour market inclusion of people with disabilities through partnership between non-governmental organisations, municipalities, private businesses and employment offices. It includes examples of best practice from both Bulgaria and Belgium. The...Se mer

Uppgiftslämnare: 
National Federation of Employers of Enterprises Employing Disabled Persons (Bulgaria, Knowledge Centre Social Europe; Belgium, Association ‘Horizons’)
Typ: 
  • Guidance document

Pages