You are here
OSHprofessionals-1920x589px.jpg

Personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor

Den åldrande arbetskraften medför att det blir allt viktigare för arbetstagare och arbetsgivare att samarbeta när det gäller att främja hållbart arbete för alla. Rättvisa, säkra och sunda arbetsvillkor från arbetslivets början och fram till dess slut är nödvändiga för att säkerställa hälsosamt åldrande och pensionering med hälsan i behåll.

Inom ramen för kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet erbjuds en rad verktyg och resurser kopplade till hälsosamt åldrande på arbetsplatsen som du kan använda för att underlätta utbyte av god praxis och lyfta fram befintliga framgångsberättelser.

Rekommenderade resurser för dig

Fallstudier

Vi har valt ut fallstudier som tydligt visar att både arbetstagare och arbetsgivare gynnas av noggrann riskhantering och främjande av hållbart arbete under hela livet.

14/02/2014

Åldershantering vid Saarioinen Ltd

Som tillverkare/distributör upplevde Saarioinen att den långvariga sjukfrånvaron ökat och att alltfler lämnat arbetsplatsen i förtid på grund av belastningsbesvär. För att ta itu med det här problemet och minska de kostnader som det medför infördes ett åldershanteringsprogram.

Se mer

Våra olika fallstudier kan hjälpa dig att genomföra förändringar. Du hittar exempel från alla slags sektorer och storlekar på företag.

Publikationer

Våra publikationer, som omfattar alltifrån ingående högaktuella studier till praktiska broschyrer, erbjuder dig allt du behöver för att informera din verksamhet och hålla dig uppdaterad. Här följer ett exempel på de ovärderliga resurser som finns tillgängliga.

Rehabilitation and return to work: an analysis of EU and Member State systems and programmes (rehabilitering och återgång till arbete: en analys av EU:s och medlemsstaternas system och program)

I den här rapporten undersöks systemen för rehabilitering och återgång till arbete i de 28 EU-medlemsstaterna och Eftaländerna. Rapporten innehåller en analys av vilka faktorer som har betydelse för utvecklingen och genomförandet av system för rehabilitering och återgång till arbete.


Se mer

I vårt omfattande utbud av publikationer behandlas all tänkbar information som behövs för att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen när det gäller demografiska förändringar och hälsosamt åldrande.

Praktiska verktyg och vägledning

Det finns många enkla verktyg och vägledande dokument som kan hjälpa till och med de allra minsta företagen att hitta praktiska lösningar på arbetsmiljöområdet. Här vill vi framför allt lyfta fram ett exempel.

Arbetsförmågeindex

Arbetsförmågeindex är ett validerat instrument som används för att bedöma en anställds individuella arbetsförmåga. Det baseras på praktisk forskning om företagshälsovård.

Se mer

Vi har sammanställt en rad befintliga verktyg för hantering av arbetsmiljöfrågor. Bland dem hittar du säkert något som kan hjälpa dem du arbetar med att fatta rätt beslut.

E-guide

I vår e-guide beskrivs alla aspekter av kampanjfrågan på ett tydligt och praktiskt sätt. Dessutom innehåller den råd om riskhantering. Detta kan hjälpa dig att skapa förutsättningar för en bättre strategi för hantering av en åldrande arbetskraft.

Andra relevanta resurser

Våra resurser – däribland en lättillgänglig kortfilm, tydlig och iögonfallande infografik och olika typer av kampanjmaterial på 25 språk – hjälper dig att nå ut med budskapet att hälsosamt åldrande är något som berör alla – arbetstagare och arbetsgivare, ung och gammal.