You are here
4A-1920x589px.jpg

Nationella kontaktpunkter

EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter är nödvändiga för kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. De nationella kontaktpunkterna utgörs i regel av de ledande arbetsmiljöorganisationerna i respektive land och utses till EU-Oshas officiella representant av regeringen. De samordnar kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet på nationell nivå.

Kontaktpunkterna anordnar en lång rad kampanjaktiviteter och bidrar på ett viktigt sätt till det mer övergripande genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram. De stöder EU-Oshas initiativ med information och återkoppling och utnyttjar sina nätverk för att få statliga myndigheter samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer att ansluta sig.

Klicka på knappen för ditt land nedan om du vill komma i kontakt med din nationella kontaktpunkt.

 

BE.gif
Belgien
BG.gif
Bulgarien
CY.gif
Cypern
DK.gif
Danmark
FI.gif
Finland
FR.gif
Frankrike
GR.gif
Grekland
IE.gif
Irland
IS.gif
Island
IT.gif
Italien
LV.gif
Lettland
liechtenstein.png
Liechtenstein
LT.gif
Litauen
LU.gif
Luxemburg
MT.gif
Malta
NL.gif
Nederländerna
NO.gif
Norge
PL.gif
Polen
PT.gif
Portugal
RO.gif
Rumänien
SK.gif
Slovakien
SI.gif
Slovenien
ES.gif
Spanien
UK.gif
Storbritannien
SE.gif
Sverige
CZ.gif
Tjeckien
DE.gif
Tyskland
HU.gif
Ungern
AT.gif
Österrike