You are here

Napo-film

Napo är namnet på hjälten i en rad animerade filmer som tagits fram för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Filmerna är ett perfekt sätt att sprida kunskap om grundprinciperna för arbetsmiljöarbete på ett engagerande och informellt sätt. Eftersom alla filmer i serien har ett universellt ordlöst språk kan alla tittare förstå dem.

I den här Napo-filmen tas flera arbetsmiljöaspekter mot bakgrund av en åldrande arbetskraft upp. Filmen visar hur en anställd kan påverkas av och reagera inför dessa. Liksom i de övriga filmerna i serien hjälper Napo till att identifiera risker och kommer med praktiska lösningar och förslag till förbättringar.

 

Rekommenderade för dig