You are here
15/04/2016

Startskott för Europaomfattande kampanj om hållbart arbete och hälsosamt åldrande för alla

Tillsammans med Europeiska arbetsmiljöbyrån och det nederländska ordförandeskapet har EU-kommissionen i dag inlett EU-kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet, som ska pågå i två år.Det är världens största kampanj på det här området. Kampanjen är inriktad på hållbart arbete och säkra och sunda arbetsplatser i samband med en åldrande arbetskraft. Den fungerar också som en påminnelse om att dagens yngre arbetstagare är morgondagens äldre.

Kampanjen riktar sig till europeiska företag (både privata och offentliga) och belyser behovet av att främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande genom hela arbetslivet. Genom att göra det värnar företagen om sina medarbetares hälsa, både före och efter pensionen, och gynnar dessutom sin egen produktivitet.

 

Kommissionär Marianne Thyssen understryker att ämnet för kampanjen är tidlöst. I dag pågår viktiga diskussioner om hälsa och säkerhet på framtidens arbetsplatser i EU, och därför är den här kampanjen extremt relevant. Vi måste sätta i gång nu om vi ska kunna tillgodose framtida behov på arbetsplatser och hos arbetstagare.På arbetsplatser där man tar itu med de hälsorelaterade utmaningar som en åldrande arbetskraft innebär ökar produktiviteten.Det gynnar både arbetstagarna och verksamheten.

 

Lodewijk Asscher, företrädare för det nederländska ordförandeskapet, betonar behovet av att göra arbetsmarknaden hållbar för framtiden. – Den här kampanjen bidrar till just detta.Vi måste uppmuntra arbetsgivare och arbetstagare att satsa på anställbarhet.Det är trots allt med människors insatser som de bästa resultaten uppnås.Och alla människor stimuleras av det, oavsett ålder.Så i det här sammanhanget gäller verkligen konceptet ”från vaggan till graven”.Ju tidigare man gör något, desto längre håller man sig frisk och vital, och desto bättre hanterar man förändringar.Det är inte säkert att dagens arbeten kommer att se likadana ut i framtiden, eller att de alls kommer att finnas.Därför måste vi förbereda oss i god tid, och inte vänta tills den dagen kommer.

 

Europeiska arbetsmiljöbyråns direktör Christa Sedlatschek framhäver de affärsmässiga fördelarna med en kampanj kring detta ämne.Om man fokuserar på ett hållbart sätt att arbeta genom hela arbetslivet är det inte bara bra för arbetstagarnas hälsa – företagen själva kommer troligtvis också att uppleva betydande fördelar.Friska arbetstagare är produktiva arbetstagare, och produktiva arbetstagare är avgörande för ett effektivt fungerade företag. Det är en situation som alla vinner på.Därför sätter vi på Europeiska arbetsmiljöbyrån stort värde på samarbetet med våra kontaktpunkter, officiella kampanjpartner och mediepartner, och vill tacka dem för deras stora insats under tidigare kampanjer.Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem igen de kommande två åren.

 

Kampanjen har fyra mål:

  • Främja hållbart arbete och hälsosamt åldrande ända från början av arbetslivet.
  • Belysa vikten av riskförebyggande genom hela arbetslivet.
  • Hjälpa arbetsgivare och arbetstagare (även i små och medelstora företag) genom att tillhandahålla information och verktyg för att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
  • Underlätta utbyte av information och god praxis.

Ämnet för kampanjen bygger på Europaparlamentets projekt Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar, som genomförs av arbetsmiljöbyrån, samt på byråns olika rapporter om arbetsmiljö i samband med en åldrande arbetskraft. Som en del av den nya kampanjen har arbetsmiljöbyrån även gett ut en e-guide om arbetsmiljöhantering för en åldrande arbetskraft.

 

Mer information

Meddelanden till redaktionen: 
1

2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ökar kunskapen om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt genom hela arbetslivet och att anpassa arbetet till individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares karriär som i slutet. I likhet med tidigare Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjer samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediapartner.

Kampanjen lanseras den 15 april 2016. Några viktiga tidpunkter i kampanjkalendern är de europeiska veckorna för hälsa och säkerhet i arbetet (oktober 2016 och 2017) och ceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder (april 2017). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2017), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.

2

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.