You are here
26/04/2017

Innovativa lösningar för ett hållbart arbetsliv presenteras på Europeiska arbetsmiljöns prisutdelningsceremoni för goda praktiska lösningar

Som upptakt inför Världsdagen för arbetsmiljö den 28 april hålls utdelningsceremonin för priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv i Valletta i Malta. Prisceremonin arrangeras av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och visar upp framgångsrika åtgärder som vidtagits av organisationer i Europa för att göra arbetsplatserna säkrare och hälsosammare för arbetstagare av alla åldrar – och därmed produktivare.

Det maltesiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd står värd för utdelningsceremonin för priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv den 26 april 2017. Evenemanget är en del av trepartskonferensen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för att skydda sårbara grupper. Tävlingen, som är en viktig del av kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet 2016–2017, har som syfte att lyfta fram innovativa exempel på organisationer som vidtar åtgärder för att främja ett hållbart arbetsliv.

Inför konferensen sa Maltas minister för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga friheter, Helena Dalli, följande: ”En viktig prioritering för Maltas ordförandeskap är att sätta medborgarna i centrum för allt vi gör. Många europeiska arbetstagare över 50 anser att deras arbete har en negativ inverkan på deras hälsa. Vi hoppas att priset kommer att uppmuntra företag i hela EU och i Malta att vidta åtgärder för att göra arbetsplatserna säkrare, sundare och mer rättvisa för sina anställda.”

Europeiska arbetsmiljöbyråns verkställande direktör, Christa Sedlatschek, gav följande kommentar om vikten av säkra och sunda arbetsförhållanden genom hela arbetslivet: ”Europa har en åldrande arbetskraft och i många länder höjer man pensionsåldern. Genom att genomföra goda lösningar inom hanteringen av åldrandet kan arbetsgivare skydda de anställdas hälsa och trygga framtiden för sina företag. Med den här tävlingen engagerar vi berörda parter, ger exempel på framgångsrika lösningar och skapar en förebyggande kultur i hela Europa.”

Tävlingsbidragen har kommit från hela Europa och har omfattat en stor mängd olika branscher och organisationer av olika storlekar. De exempel som har belönats med pris och uppmärksammats har visat att de har varit framgångsrika och hållbara, och att de kan överföras till andra arbetsplatser.

Bland de vinnande organisationerna finns en belysningstillverkare från Österrike som inrättade en ny avdelning särskilt för anställda som ville och kunde fortsätta arbeta längre, en däcktillverkare från Tyskland som skapade en databas över befattningar och anställningskrav i hela företaget för att underlätta placering och återintegrering av anställda med särskilda behov, ett familjeägt byggbolag i Finland som vidtagit åtgärder för att minska antalet allvarliga arbetsplatsolyckor till noll år 2020, och en biltillverkare i Spanien som genomfört åtgärder för att individanpassa arbetet och göra riskbedömningar på personnivå.

Länkar:

Läs mer om de prisvinnande och uppmärksammade bidragen i broschyren om priset för goda praktiska lösningar.

Ta reda på mer om priset för goda praktiska lösningar.

Läs om programmet för Maltas EU-ordförandeskap.

Besök webbplatsen för kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet


Meddelanden till redaktionen

1. För priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 mottogs 42 tävlingsbidrag från organisationer av alla storlekar och från många olika branscher. Totalt mottogs 37 nationella tävlingsbidrag (från 23 länder) och fem tävlingsbidrag från officiella kampanjpartner. Åtta nationella bidrag och en officiell kampanjpartner vann pris medan åtta nationella bidrag och en officiell kampanjpartner uppmärksammades. Alla bidragen listas nedan med en kort beskrivning av de prisvinnande exemplen på praktiska lösningar.

Prisvinnande exempel:

 • VitaS, Belgien: åtgärder för delaktighet för att minimera fysiska och psykosociala risker i den sociala omsorgssektorn.
 • Continental AG, Tyskland: ett företagsövergripande ergonomi- och demografiprogram hos en större biltillverkare.
 • Heidelberger Druckmaschinen AG, Tyskland: främjande av hälsa, kunskap och flexibilitet genom åtgärder för delaktighet.
 • PSA Group, Spanien: jobbanpassning för anställda inom biltillverkning för att öka anställbarheten för alla.
 • MAVIR ZRt, Ungern: förbättring av arbetsförmågan hos äldre arbetstagare i energisektorn.
 • Zumtobel Group AG, Österrike: behålla och förbättra arbetsförmågan och ha kvar arbetstagare inom tillverkning.
 • Rudnik, Serbien: samarbete mellan ledning och gruvarbetare för att minska förtidspensionering.
 • Lujatalo Oy, Finland: hjälpa till att säkerställa att byggnadsarbetare når pensionsåldern med en god hälsa i behåll.
 • SAP SE, officiell kampanjpartner: ”Run Your Health” – ge anställda i alla åldrar möjlighet att främja sin hälsa.

Uppmärksammade exempel:

 • Inrikesministeriets serviceavdelning, Tjeckien
 • Region Midtjylland, Danmark
 • Tarkett S.p.A., Italien
 • Vassiliko Cement Works PLC, Cypern
 • Loders Croklaan, Nederländerna
 • Polisdirektoratet Murska Sobota, Slovenien
 • Duslo, a.s., Slovakien
 • The Federation of Finnish Technology Industries, Finland
 • Toyota Material Handling, officiell kampanjpartner.

2. ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” är en europeisk kampanj som är öppen för enskilda och organisationer på lokal, nationell och europeisk nivå. I mer än 30 länder leds kampanjen av Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkter och stöds av samarbetspartner inom media och officiella kampanjpartner – europeiska och multinationella organisationer.

Europeiska arbetsmiljöbyrån bedriver under hela 2016 och 2017 en kampanj för att öka kunskaperna om behovet att främja ett säkert och hållbart arbetsliv från början av arbetslivet. Genom kampanjen ökar kunskaperna om god praxis för hantering av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för åldrande anställda och anpassning av arbetet till individuella behov för att de ska kunna fortsätta att delta på arbetsmarknaden. Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2016–2017 har följande mål:

 • Att främja ett hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande från början av arbetslivet.
 • Förebygga hälsoproblem genom hela arbetslivet.
 • Ge möjligheter för arbetsgivare och arbetstagare att hantera arbetsmiljön i samband med en åldrande arbetskraft.
 • Underlätta utbyte av information och god praxis.

3. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, välavvägd och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994 och har sitt säte i Bilbao i Spanien. Den sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Pressfrågor – news@osha.europa.eu.

Birgit Müller | Internationell press | 34 944 358 359

Marta Urrutia | Spansk press | 34 944 358 357

Brenda O’Brien | Samverkanskontoret i Bryssel | 32 2 401 68 59

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.