You are here
23/10/2017

Europeiska arbetsmiljöveckan 2017: främjande av hållbara arbetsplatser genom hela arbetslivet

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) inleder Europeiska arbetsmiljöveckan i dag. Till och med den 27 oktober kan företag, arbetsmiljöexperter och arbetstagare träffas och utbyta bästa metoder för hållbart arbete och sunt åldrande som en del av kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Att främja sunda och säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet är avgörande för att upprätthålla Europas arbetskraft. För närvarande slutar arbetstagarna att arbeta vid i genomsnitt 61 års ålder – vilket är mycket yngre än den genomsnittliga pensionsålder (65 år) som många EU-medlemsstater har fastställt.[1]

”Tidigare i år lanserade Europeiska kommissionen den europeiska pelaren för sociala rättigheter – 20 principer om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd och inkludering. EU-Osha stöder starkt dessa principer genom att främja bra metoder, hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att ta itu med utmaningar tillsammans samt skapa många praktiska verktyg och vägledningsmaterial för bl.a. riskbedömning och livslångt lärande.”, sade Christa Sedlatschek, EU-Oshas direktör.

Sedan i början av 2016 har EU-Oshas nationella kontaktpunkter, officiella kampanjpartner och kampanjmediepartner stött kampanjen för en sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. Många av kontaktpunkterna är värdar för särskilda evenemang i veckan, bl.a. en konferens för journalister och experter om den rådande arbetssituationen i Luxemburg, en presskonferens i Ungern om resultaten avseende priserna för goda exempel (Good Practice Awards) och en konferens i Litauen om säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet. I Estland kommer 300 deltagare till det 19:e seminariet om arbetsmiljödagen. Dussintals evenemang kommer att äga rum i många olika länder under hela veckan.

EU-Oshas officiella kampanjpartner är också värdar för evenemang över hela Europa. I Polen fortsätter Medicover ”Wellbeing team” två månader av evenemang med information om förebyggande åtgärder. De två kontoren ZF TRW Active & Passive Safety Technology initierar skräddarsydda aktiviteter som att tillhandahålla läkarundersökningar eller rådgivning om ergonomi och idrott till arbetstagare. Deras kontor i Rumänien kommer att stödja ”en dag om familjens hälsa”.

Mediepartnern Safety Focus arrangerar tre evenemang på flera platser i Italien i oktober – bl.a. ett som kallas ”Jordbruk, säkra arbetsplatser genom hela arbetslivet” och IOSH Magazine arrangerar ett webbinarium för sina medlemmar från olika länder.

En av höjdpunkterna i EU-Oshas arbete under kampanjen är den nyligen publicerade gemensamma rapportenMot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och åldrande från EU-byråer”. Rapporten, som samordnas av EU-Osha, innehåller bidrag från Cedefop[2], Eurofound[3] och EIGE[4]. Detta samarbete mellan byråer lyfter fram de olika faktorer som påverkar den europeiska arbetskraften och de åtgärder som behövs för att hela befolkningen ska hålla sig frisk och aktiv. Rapporten innehåller fakta och siffror, den senaste EU-lagstiftningen och sysselsättningsutvecklingen och lägger extra fokus på yrkesutbildningssektorn och kön i förhållande till arbete och åldrande. Denna gemensamma rapport följer många flerspråkiga kampanjresurser som tillgängliggjorts genom EU-Osha, bl.a. en e-vägledning, ett datavisualiseringsverktygoch en broschyr om bra metoder, etc.

Europeiska arbetsmiljöveckan gör det möjligt för partner att dela de kampanjresultat som skapats under de senaste två åren. Dessa samtal leder fram till toppkonferensen om sunda arbetsplatser som äger rum i Bilbao, Spanien nästa månad, den 21–22 november.

Länkar:

 

[1] EU-Osha, Cedefop, Eurofound och EIGE (2017), gemensam rapport ”Mot åldersvänligt arbete i Europa: ett livslångt perspektiv på arbete och åldrande från EU-byråer”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg.

[2] Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

[3] Europeiska institutet för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (Eurofound)

[4] Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Meddelanden till redaktionen: 
1

2016–2017 års kampanj En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet ökar kunskapen om hur viktigt det är att hantera arbetsmiljöfrågor på ett bra sätt genom hela arbetslivet och att anpassa arbetet till individens förmåga – såväl i början av en arbetstagares karriär som i slutet. I likhet med tidigare Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjer samordnas den på nationell nivå av EU-Oshas kontaktpunkter och med hjälp av officiella kampanjpartner och mediapartner.

Kampanjen lanseras den 15 april 2016. Några viktiga tidpunkter i kampanjkalendern är de europeiska veckorna för hälsa och säkerhet i arbetet (oktober 2016 och 2017) och ceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder (april 2017). Kampanjen avslutas med toppmötet Ett hälsosamt arbetsliv (november 2017), då alla som har bidragit till kampanjen möts för att tillsammans med EU-Osha utvärdera resultaten och erfarenheterna av kampanjen.

2

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.