You are here
20/01/2017

EU-Osha lanserar visningsverktyget för säkerhet och hälsa för Europas åldrande arbetskraft

Projektet "Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla åldrar" undersöker demografiska trender, utmaningar och befintliga strategier och politik för säkert och hälsosamt åldrande på arbetsplatsen. Resultaten finns nu på nätet och kan enkelt nås med hjälp av ett användarvänligt interaktivt visningsverktyg.

 

År 2040 kommer nära 27 procent av EU:s befolkning att vara över 65 år (Eurostat 2014). Detta får allvarliga konsekvenser för arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort. Målen för det treåriga projektet, som Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) genomfört på begäran av Europaparlamentet, var att undersöka äldre arbetstagares säkerhet och hälsa och identifiera sätt för att garantera ett hållbart arbetsliv. Bland annat lyfte projektet fram exempel på arbetsmiljöstrategier som tar hänsyn till den åldrande arbetskraften samt drivkrafter och hinder för att genomföra sådana strategier. Resultaten ska ligga till grund för utformningen av politik på det här området.

 

Med det flerspråkiga visningsverktyget kan du enkelt och snabbt få tillgång till resultaten. Med hjälp av fem interaktiva resultattavlor som innehåller diagram med fakta och siffror kan du ta reda på mer om de viktigaste frågorna och jämföra demografin i olika länder och över hela EU. Du kan också läsa om politik, strategier och program som finns i EU:s medlemsstater och jämföra politik och tillvägagångssätt i olika europeiska länder. Landsprofilerna ger en kortfattad visuell översikt över situationen i 31 europeiska länder med länkar till närmare information om varje land.

 

Vidare finns nu också fördjupade genomgångar, rapporter och fallstudier om strategier för rehabilitering och återgång till arbete tillgängliga. Inom projektet undersöktes exempelvis de särskilda problem som den åldrande arbetskraften innebär för kvinnor och i en genomgång av forskning sammanfattas dessa resultat och deras konsekvenser för utformningen av politik.

 

I en slutlig översiktsrapport sammanställs alla projektets resultat och deras politiska relevans diskuteras. I informationsbladet som åtföljer rapporten sammanfattas de viktigaste punkterna. Alla dessa produkter, som är avsedda att informera beslutsfattarna och dem som är verksamma på arbetsmiljöområdet, finns nu på nätet.

 

Länkar:

Se visningsverktyget

Ladda ner översiktsrapporten och sammanfattningen

Ta reda på mer om projektet "Säkrare och hälsosammare arbetsplatser för alla åldrar"

 

Meddelanden till redaktionen: 
1

The Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Den undersöker, tar fram och sprider tillförlitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljpfrågor och anordnar Europaomfattande upplysningskampanjer. Arbetsmiljöbyrån inrättades av EU 1994, har sitt säte i Bilbao i Spanien och sammanför företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsstaternas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från alla EU:s 28 medlemsstater och andra länder.

Nu kan du följa oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller prenumerera på vårt månadsbrev OSHmail. Du kan också registrera dig för att regelbundet få nyheter och information från EU-Osha via RSS-flöden.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Vill du hjälpa till att sprida budskapet i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet?

Presskontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressmaterial

Om du rapporterar om 2016–2017 års kampanj Ett hälsosamt arbetsliv, ladda ned vårt pressmaterial, som innehåller pressmeddelanden, bilder, en evenemangskalender och all viktig information och statistik.