You are here
HRmanagers-1920x589px.jpg

Personalchefer

Europas befolkning förändras, och därmed dess arbetskraft. För att företag ska kunna nå sin fulla potential är det viktigt att beakta den åldrande befolkningen inom personalpolitiken. God arbetsplatsorganisation och god arbetsplatsutformning är bra för både medarbetare och verksamhet.

Hälsosamma arbetsplatser skapar förutsättningar för ett långt arbetsliv för medarbetarna genom att främja säkert och hälsosamt arbete. Ingen organisation vill förlora erfarna och kunniga medarbetare i onödan. Att anpassa arbetet till individens funktionsförmåga är inte bara effektivt, utan kan rentav vara nödvändigt. Den åldrande arbetskraften innebär dessutom att åtgärder för återgång till arbete blir allt viktigare.

Rekommenderade resurser för dig

E-guide

Vår omfattande e-guide innehåller tydliga förklaringar av alla frågor och praktiska tips om hantering av den åldrande arbetskraften. Du får dessutom råd om de bästa strategierna när det gäller att se till att arbetstagarna är säkra och friska och kan bidra fullt ut på lång sikt.

Praktiska verktyg och vägledning

Det finns även många andra praktiska verktyg och vägledande dokument som hjälper personer som arbetar med personalfrågor att på ett effektivt sätt hantera de frågor som rör hälsosamt åldrande på arbetsplatsen. Nedan beskrivs ett bra exempel på detta.

Åldersskanning (Leeftijdsscan)

Mottot med det här onlineverktyget är att mätning ger kunskap. Åldersskanningen ger personalchefer mätbara insikter i aktuella och framtida utmaningar för deras organisation i fråga om åldershantering (dvs. aktuell åldersdemografi och hur den sannolikt kommer att utvecklas).

Se mer

Vi har sammanställt många fler verktyg och vägledande dokument som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut i frågor som rör alltifrån hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen till strategier för återgång till arbete och mångfaldshänsyn vid riskbedömning.

Fallstudier

Vi har sammanställt fallstudier från en rad olika verksamheter som har infört initiativ för att hantera frågor som rör hälsosamt åldrande på arbetsplatsen. Dessa verksamheter har uppnått stora fördelar av att anpassa arbetet och uppdatera sina strategier, vilket följande exempel visar.

GE Money Banks program ”HealthAhead”

Inom ramen för programmet ”HealthAhead”, som infördes 2010, bedöms hur hälsosam en arbetsplats är. De olika kontoren poängsätts och poängen avgör om de tilldelas certifieringen HealthAhead. Programmet, som riktar sig till arbetstagare i alla åldrar, omfattar seminarier, samtal och hälsokontroller samt specifika åtgärder för återgång till arbete.

Se mer

Våra fallstudier avser såväl stora som små företag inom flera olika sektorer. De visar att bra ledarskap och arbetstagarmedverkan är avgörande för att insatserna ska bli framgångsrika.

Andra relevanta resurser

Om du vill engagera dig i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet och informera dina anställda om den har vi de resurser du behöver. I resurserna ingår bland annat en lättillgänglig kortfilm, en verktygslåda som hjälper dig att bedriva en framgångsrik kampanj och ett urval färdigt kampanjmaterial för att nå ut med kampanjens budskap.