You are here

Hur man engagerar sig

Vill du hjälpa oss att få ut kampanjens budskap? Här följer några exempel på hur du kan engagera dig i kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet:

Sprida och publicera kampanjmaterial för att bidra till ökad medvetenhet.

Organisera aktiviteter och evenemang såsom kurser, konferenser och tävlingar.

Använda och marknadsföra de praktiska verktyg för åldershantering som finns tillgängliga.

Delta i Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder, där organisationer av olika storlek och inom olika sektorer belönas för innovativa bidrag till arbetsmiljöarbetet.

Delta i Europeiska arbetsmiljöveckan under 2016 och 2017 – navet för arbetsmiljöarbetet i EU.

Bli en officiell kampanjpartner, om du är en EU-omfattande eller internationell organisation.

Bli en nationell kampanjpartner, om du är verksam på nationell nivå.

Bli en mediepartner för kampanjen, om du är en nationell eller europeisk aktör inom media.

Hålla dig uppdaterad genom vår närvaro i sociala medier. Följ oss på Facebook, Twitter, LinkedIn med mera.

Information som skräddarsys för just dig

Vi tillhandahåller information specifikt till följande grupper för att göra det möjligt för alla att engagera sig i kampanjen på ett sätt som känns rätt för just dem: