You are here
fachadadeusto1 (1).jpg

Toppmötet för Ett hälsosamt arbetsliv 2017

Toppmötet för Ett hälsosamt arbetsliv 2017 hålls den 21–22 november 2017 vid konferenscentrumet Euskalduna i Bilbao i Spanien.

Vid evenemanget kommer ledande europeiska experter och beslutsfattare att samlas för att diskutera resultaten av den tvååriga kampanjen ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Vid plenarmöten och mindre parallella möten kommer deltagarna att utbyta goda lösningar och utforska framtida strategier för att garantera ett hållbart arbetsliv vid de europeiska företagen.

Ämnena för workshopparna omfattar följande: ”goda lösningar för att främja hållbara arbetsplatser”, ”rehabilitering och återgång till arbetet”, ”20 år med Napo, vår mångsidiga partner för en bättre arbetsmiljö”, och ”utbyte av goda arbetsmiljölösningar – det bästa under tio års kampanjpartnerskap med EU-Osha”.

Slutligen kommer arbetsmiljöbyrån att ge ett kort smakprov på den kommande kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019, som lanseras i april 2018 och ska öka medvetenheten om vikten av att förebygga risker i samband med farliga ämnen.

Evenemanget är öppet för pressen.

Inbjudan krävs för deltagande.

Program

Napo

Officiella kampanjpartner