You are here
3B-1920x589px.jpg

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder

Att delta i tävlingen om Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder är ett utmärkt sätt att engagera sig i kampanjen. Tävlingen kan också fungera som inspiration i arbetet för att förbättra arbetsmiljön.

Genom utmärkelsen erkänns framstående och innovativa strategier för att hantera frågor kopplade till en åldrande arbetskraft, starkt engagemang hos ledningen och fokus på arbetstagarmedverkan när det gäller hantering av arbetsmiljöfrågor. Syftet är att visa fördelarna med att införa arbetsmiljöstrategier som främjar ett hållbart arbetsliv. Vinnarna kommer att tillkännages vid prisceremonin för Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2017. Prisceremonin innebär en möjlighet att främja hälsosamt arbete för alla åldrar, utbyta goda exempel och hylla alla deltagares insatser.

Rekommenderade för dig