You are here
4D-1920x589px.jpg

Nätverket Enterprise Europe

Nätverket Enterprise Europe (EEN) är ett nätverk som leds av kommissionen och ett centralt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxten och sysselsättningen. EEN samlar nästan 600 företagsstödjande organisationer från 50 länder och hjälper små företag att ta tillvara de unika affärsmöjligheterna på EU:s inre marknad.

Kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv är ett viktigt område för samarbetet mellan arbetsmiljöbyrån och nätverket Enterprise Europe.

Läs mer om nätverket Enterprise Europe.