You are here
employers-1920x589px.jpg

Arbetsgivare

De demografiska förändringarna innebär att arbetskraften blir allt äldre. För att äldre arbetstagare – som ofta tillför stora fördelar såsom erfarenhet, effektivitet och kvalitetsmedvetenhet till sina organisationer – ska kunna fortsätta att vara en del av arbetskraften måste hållbart arbete främjas genom ledarskap och arbetstagarmedverkan.

På hälsosamma och produktiva arbetsplatser tar man itu med de utmaningar som en åldrande arbetskraft innebär – och de ekonomiska argumenten för att göra detta är övertygande. Lyckligtvis finns det många enkla verktyg som kan hjälpa företag i alla storlekar att hantera en åldrande arbetskraft framgångsrikt.

Rekommenderade resurser för dig

Praktiska verktyg och vägledning

Här hittar du verktyg och vägledning som utvecklats för att hjälpa organisationer, framför allt små och medelstora företag, att vidta positiva åtgärder för att med framgång hantera en åldrande arbetskraft, även med begränsad budget.

Arbetsgivares rutiner för aktivt åldrande

I rapporten presenteras en rad fallstudier över innovativa strategier i olika medlemsstater som återspeglar de centrala frågorna: de ekonomiska argumenten för aktiv åldershantering, kartläggning och planering av arbetskraft, att ha en positiv attityd till åldrandet, att ha en positiv attityd till åldrandet vid rekrytering, flexibla arbetssätt, att upprätthålla arbetsförmåga, samverkan mellan generationer och planering av efterträdare.

Se mer

Fallstudier

Det finns mycket att lära av andra företags sätt att närma sig utmaningarna med en åldrande arbetskraft. I fallstudier såsom följande ges praktiska exempel på hur du kan genomföra förändringar som leder till en hälsosammare och mer produktiv arbetsplats.

Frivilliga läkarundersökningar för Audis personal

All personal på Audi har rätt att genomgå frivilliga grundliga läkarundersökningar. Efter att man fyllt 45 år genomförs undersökningarna oftare. Audi analyserar de samlade uppgifterna för att identifiera hälsorisker och fastställa eventuella förändringar av arbetsprocessen som krävs.

Se mer

Våra fallstudier över stora och små arbetsplatser inom såväl offentlig som privat sektor innehåller många fler förslag och exempel. 

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder

Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder är en möjlighet för din verksamhet att få ett erkännande för att ha genomfört ett initiativ i syfte att främja hållbart arbete under hela arbetslivet. Genom utmärkelsen erkänns framstående och innovativa strategier för att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare i alla åldrar.

E-guide

Vår e-guide är ett praktiskt verktyg som hjälper arbetsgivare att hantera arbetsmiljöfrågor i samband med en åldrande arbetskraft. De viktigaste frågorna undersöks och förslag på hantering av problem ges. Dessutom innehåller guiden användbara länkar. Syftet med den interaktiva och användarvänliga guiden är att hjälpa företag i alla storlekar att bedöma och hantera risker.

Andra relevanta resurser

Om du vill engagera dig i kampanjen hittar du användbara tips och färdigt kampanjmaterial på 25 språk i vår verktygslåda för kampanjer.